kursy języka niemieckiego - Świebodzin

kursy języka niemieckiego - Świebodzin
Kursy
 
 
Organizacja zajęć
 
 
Tablica interaktywna
 
 
Poziomy językowe
 
 

KURSY JĘZYKA OGÓLNEGO

 • Kurs dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej (64 lekcje po 45', 2 razy w tygodniu) - rozwija sprawność mówienia, rozumienia ze słuchu oraz uwzględnienia naturalną w tej grupie wiekowej potrzebę ruchu i zabawy. Bardzo lubiana i sprawdzona przez naszych najmłodszych kursantów seria ABC Deutsch ułatwia naukę poprzez interaktywne zadania z multibookiem: historyjki obrazkowe, gry Memory, tangramy, Domina i inne ciekawe zadania.

 

 • Kurs dla uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej (64 lekcje po 45’, dwa razy w tygodniu) - Wsparcie nauki podręcznikiem i ćwiczeniami z lubianej przez uczniów serii „Punkt” oraz „ Aktion Deutsch” dobrze przygotowuje ich do posługiwania się językiem niemieckim w codziennej komunikacji – służą temu praktyczne wskazówki ułatwiające naukę, ciekawe zadania i liczne ilustracje. Dodatkowym atutem są liczne powtórki i testy pozwalające na regularne ocenianie postępów w nauce. Uczniowie bardzo często ćwiczą mówienie, poprzez dialogi oraz konkretne zadania komunikacyjne. Małe grupy ( od 3 do 5 osób) umożliwiają każdemu z uczniów branie w nich czynnego  udziału oraz monitorowanie przez lektora.

 

 • Kurs dla młodzieży szkół średnich (64 lekcje po 45’, dwa razy w tygodniu) - umożliwia rozwój podstawowych umiejętności (słuchania, pisania, czytania, mówienia), słownictwa, gramatyki, wymowy oraz podstawowej wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

 

 • Kurs dla dorosłych (64 lekcje po 45’, dwa razy w tygodniu) – rozwijanie kompetencji językowych niezbędnych w komunikacji w języku niemieckim.

 

 • Kurs dla dorosłych, którzy wyjeżdżają do pracy w krajach niemieckojęzycznych (64 lekcje po 45’, dwa razy w tygodniu) – tematyka kursu związana z charakterem przyszłej pracy. Rozwijanie kompetencji niezbędnych do porozumiewania się w sytuacjach dnia codziennego i w pracy zawodowej.

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

 • Przygotowujące do egzaminu po klasie 8 szkoły podstawowej- powtórzenie materiału ujętego w szkole podstawowej z uwzględnieniem nowej formuły egzaminu.

 

 • Przygotowujące do  egzaminu maturalnego - powtórzenie materiału ujętego w szkole ponadgimnazjalnej z uwzględnieniem specyfiki egzaminu maturalnego, części pisemnej i ustnej.

 

KURSY DLA FIRM I INSTYTUCJI

 • Kurs dla firm oraz dla klientów instytucjonalnych: Koszt kursu jest zróżnicowany w zależności od poziomu znajomości języka i liczby uczestników.

 

POLNISCH FÜR AUSLÄNDER

 • Auf natürliche Art und Weise führt der Kurs ins Sprachsystem des Polnischen ein und mobilisiert von Anfang an, ausschließlich Polnisch zu sprechen.

 

 • Das im Kurs vorgeschlagene besondere Lernsystem verkürzt die Lernzeit, die nötig ist, sich neue Vokabeln und Wendungen zu merken.

 

 • Der Vorteil von diesem Kurs ist ein Reichtum an Vokabeln und Redewendungen, auch an diesen, die aus der Alltagssprache kommen. Das grammatische Material wird immer im Kontext von Kommunikationssituationen eingeführt.

 

KURSY INDYWIDUALNE, KOREPETYCJE

 • zajęcia z lektorem ukierunkowane na indywidualne potrzeby klientów, w dogodnych, także "ruchomych" terminach , tylko w godzinach rannych i przedpołudniowych.